Copywriting

SEO copywriting je tvůrčí činnost spočívající v optimalizaci textu pro vyhledávače takovým způsobem, aby obsah webu byl aktuální, unikátní, zajímavý a přínosný a srozumitelný. Na základě Vašich požadavků napíšeme text, který bude respektovat základy SEO optimalizace a podpoří prodej, budování značky a získání většího počtu návštěvníků.

Copywriting cíle:

Vytvoření originálního textu se specifickým zaměřením služby nebo produktu

Budování firemního image, značky a podvědomí o zboží a službách

Optimalizace webové stránky s cílem zvýšení počtu návštěvníků

Vzbuzení zájmu návštěvníka o službu nebo produkt

Tvorba originálního textu pro webovou stránku (copywriting) – 550 Kč / strana

Copywriter

Má za úkol psát čtivé a obchodně úspěšné texty. Do jeho tvorby se nejčastěji dají zařadit texty například reklam, PR článků, webových stránek, tiskových zpráv, katalogů a i různé návrhy sloganů a názvů.

Píše srozumitelně, čtivě, poutavě, důvěryhodně, přesvědčivě, a pokud píše pro web, podřídí se rozdílům média tištěného od webového.

Kromě struktury, formátu i rozsahu textu používá vhodná klíčová slova a umístí je přesně tam, kde mají odpovídající váhu pro vyhledávače. Web copywriter by měl znát základy SEO.

Web copywriting

Jedná se o psaní textů přímo pro webové stránky. Je důležité si uvědomit, že lidé na internetu webové stránky spíše jen jakoby skenují a hledají rychle potřebné informace. Texty, které se píší přímo pro web mají jiná specifika než obyčejný text – musí být vhodně členěné s dostatečným zvýrazněním klíčových slov, citací, nadpisů apod.